Studenten NOS/Ad-Fontes scholengemeenschap op de Kuldipsingh haven!

14 jul 2023

De NOS/Ad-Fontes scholengemeenschap heeft Kuldipsingh Port Facility N.V. (KPF) benaderd om deel te nemen aan hun activiteitenweek middels het geven van een rondleiding op de haven van Kuldipsingh. In de zogenoemde week wordt het leerproces in alternatieve vorm aan de leerlingen geboden en wordt getracht de maatschappij in huis te brengen.

Op donderdag 1 en vrijdag 2 juni 2023, hebben de studenten van de 3e klas een rondleiding gehad op de havenfaciliteit van Kuldipsingh. Het thema van die week was “Creativiteit & Innovatie in economisch moeilijke tijden”. Ook zijn de diverse activiteiten van KPF middels een presentatie belicht. Na afloop hebben de studenten een Kuldipsingh pet ontvangen ter herinnering aan het bezoek aan ons bedrijf.

Na dit bezoek mochten de leerlingen een verslag/presentatie maken van hetgeen zij hebben waargenomen. Daarnaast dienen ze te overwegen op welke wijze het bedrijf, KPF, het betreffende concept (Creativiteit & Innovatie in economisch moeilijke tijden) daadwerkelijk implementeert.

We zijn hoopvol gestemd dat de leerlingen hebben genoten van de praktijkervaring en dat we erin zijn geslaagd om hun interesse te wekken in het ontwikkelen van een affiniteit met havenfaciliteiten in de toekomst. Verder wensen wij ze heel veel succes toe met dit schooljaar.

Fotoalbum

Kuldipsingh Port Facility N.V.Studenten NOS/Ad-Fontes scholengemeenschap op de Kuldipsingh haven!