Oriëntatiebezoek Heilbronschool aan Kuldipsingh

31 mei 2023

Op woensdag 24 mei jongstleden hadden de werktuigbouwkunde studenten van de Heilbronschool een bezoek gebracht aan de Kuldipsingh winkel te Anamoestraat. Het doel van dit bezoek was om zoveel mogelijk informatie te vergaren van het Kuldipsingh personeel over diverse producten aan de hand van de gepresenteerde vragenlijst. De studenten zullen deze infomatie gebruiken om een werkstuk te maken in groepsverband.

Bij aankomst werd de initiele groep van ongeveer 20 studenten gesplitst in drie kleinere groepen. Dit werd gedaan, zodat de studenten een beter zicht hadden van de producten en ook om de aandacht goed vast te houden. Er waren 3 spaans sprekenden studenten die het ook allemaal hebben kunnen volgen dankzij één van de Kuldipsingh sales representatives, Anyl Jalimsing, die de hele rondleiding vertaalde voor hen.

De inhoud van de vragen omvatte:

  • De onderscheiding van metalen en niet metalen producten alsook de kenmerken van beide
  • De belangrijkste gereedschappen en materialen voor werktuigbouwkunde en de toepassing daarvan
  • Hoe de veiligheid op een werkplek gegarandeerd kan worden
  • Voorbeelden van handgereedschappen, meetgereedschappen en aftekengereedschappen en de werking van die
  • Tips omtrent de juiste houding en gedrag op een werkplek

Daarnaast kregen de studenten ook een rondleiding in het magazijn om kennis te vergaren van de opslagruimtes en welke type producten waar worden opgeslagen.

De studenten waren heel proactief, vlot en hadden voldoende basiskennis om van gedachten te wisselen over hetgeen er werd uitgelegd.  

Na afloop kregen de studenten en de begeleiders een snack, drank en presentje van Kuldipsingh.

Wij hopen de studenten met deze rondleiding van genoeg informatie te hebben voorzien om hun werkstuk succesvol af te ronden en wensen ze verder heel veel succes toe met hun studie en carriere.

Fotoalbum

Handelmaatschappij Kuldipsingh N.V.Oriëntatiebezoek Heilbronschool aan Kuldipsingh