Oil Spill Clean Up & Response Training

5 jul 2021

Op 21 juni 2021 heeft het geselecteerde team van Kuldipsingh Port Facility N.V. geparticipeerd aan de theoretische training genaamd Oil Spill Clean Up & Response Training.

Het practische gedeelte is hierna op 30 juni 2021 aangevangen in samenwerking met de Nationale Kustwacht Suriname (SCG).

Tijdens deze training waren er ook vertegenwoordigers aanwezig van de Maritieme Authoriteit Suriname (MAS), het Nationale Coordinatie Centrum voor Ramenbeheersing (NCCR) alsook de Kustwacht Suriname als observers.

Voor de training is er gebruik gemaakt van een oil spill response container met alle benodigde equipment en is er ook met de Kuldipsingh Boot alsook met de Kustwacht boot geoefend om de oil containtment boom uit te zetten op de Suriname rivier.

Voor de simulatie op de Suriname rivier is er verder gebruik gemaakt van een Kuldipsingh barge die een schip langs de kade moest voorstellen en een koppelponton die een bunkerschip vertegenwoordigde. De training was bedoeld om voorbereid te zijn op een olielekkage (oil spill) te water tijdens bunkeractiviteiten van een schip. In dit kader komt de oil spill containtment boom goed van toepassing, zodat de verspreiding voorkomen wordt en getraind personeel dan gemakkelijker de olievlek zou kunnen opruimen met adequaat materiaal.

In de eerste fase van de training is er dus geoefend hoe snel het getrainde team de oil containtment boom kan uitzetten om de barge en koppelponton.

In de volgende fases zal er verder ook in samenwerking met de actoren getracht worden een kleine spill te simuleren op de Suriname rivier.

Het is enorm belangrijk om preventief te zijn, wanneer er een olielekkage zich mocht voordoen op de Suriname rivier om hierop sneller te kunnen inspelen.

Als gecertificeerd bedrijf van de milieunorm ISO 14001, neemt Kuldipsingh Port Facility N.V. ook haar verantwoordelijkheid in naar het marine milieu en aquatisch leven en tracht zij middels deze training ook haar personeel milieubewust te maken.

Fotoalbum

nieuwsOil Spill Clean Up & Response Training