Training en vervoer gevaarlijke stof “Lime”

Van 14 t/m 26 maart hebben medewerkers van Kuldipsingh Equipment, Kuldipsingh Port Facility en Surgold een “hazmat” training gevolgd.

Van 14 t/m 26 maart hebben medewerkers van Kuldipsingh Equipment, Kuldipsingh Port Facility en Surgold een “hazmat” training gevolgd. De training bestond uit het leren omgaan met gevaarlijke stoffen en hoe te handelen in geval van een spill. Vanuit Surgold was deze training een vereiste omdat Kuldipsingh voor, minstens, de komende twee jaar de gevaarlijke stof “Lime” gaat vervoeren. Alle medewerkers die met het Lime transport te maken krijgen werden getraind. 

In twee groepen van 25 man werd de training van 8:00 tot 16:30 uur gevolgd op de locatie van Kuldipsingh Port Facility. Na elke module werd er een proefexamen afgenomen en werd deze afgesloten met een eindexamen. Alle deelnemers hebben deelgenomen aan het praktijkexamen en hebben de training met goed gevolg doorlopen. Na afloop hebben zij een internationaal erkend certificaat ontvangen.

 

Intussen is de eerste lading van de Quick Lime al gelost aan de haven van Kuldipsingh Port Facility. Het schip “Flinter Trader” is uit Cartagena (Colombia) naar Suriname gevaren met aan boord 4080 mT Quick Lime. Dit betekent dat er ruim 2400 grote zakken in het ruim opgeslagen liggen.

Met een speciale arm aan de scheepskraan konden 8 grote zakken (big bags) tegelijkertijd op de gereedstaande trailers geladen worden. Deze speciale arm was een uitkomst want de andere scheepskraan met een normale arm kan maar 4 grote zakken per keer lossen.

Op maandag 28 maart is gestart met het lossen. De laatste grote zakken werden gelost op woensdag 30 maart. 

Kuldipsingh Equipment heeft haar bijdrage geleverd met de inzet van drie Drop Deck trailers die per keer 16 tot 22 grote zakken konden vervoeren vanaf de kade naar de loods op het Kuldipsingh haventerrein.

 

Wat is Lime?

Lime is een wit poeder dat gebruikt wordt bij de raffinage van goud tijdens het goudwinningsproces. Als Lime met water in contact komt, creëert het extreme hitte wat zeer gevaarlijk kan zijn. 


Fotoalbum