Oeverbescherming Marktplaats in Domburg

Kuldipsingh is druk aan het werk aan de oever van de Marktplaats in Domburg.

In opdracht van de overheid wordt, aansluitend op de bestaande constructies van de oever, een rivieroeververdediging en hoogwaterbescherming aangelegd als oplossing erosie en landverlies, veroorzaakt door golfslag.

De afgelopen 10 jaar is namelijk gebleken dat er bij springtij (hoog water) sprake is van wateroverlast en golfoverslag. Door de golfoverslag loopt het land ook vaak onder zodat dit onbegaanbaar wordt.

Kuldipsingh heeft als taak een duurzame oplossing aan te brengen in de vorm van een rivieroeververdediging en hoogwaterbescherming. Het werk zal beginnen met het opschonen van de werklocatie, daarna volgt de aanleg van een nieuwe stalen damwandconstructie met betonnen deksloven (horizontale betonnen balken waarmee de bovenkant van de damwand wordt bedekt). Verder worden maatregelen genomen om erosie tegen te gaan en krijgt de grond een gewapende grondaanvulling achter de damwand (landaanwinning).

Daarnaast zal Kuldipsingh de bestaande historische stenen trap herstellen en worden er nieuwe steigers gebouwd. Deze werkzaamheden zijn allemaal onderdeel van het moderniseren van de marktplaats Domburg.


Fotoalbum