Kuldipsingh helpt Wanica bij oplossen wateroverlast

De zware regenval van de laatste tijd heeft voor veel wateroverlast gezorgd in het ressort Koewarasan in Wanica. Vele landbouwgronden zijn ondergelopen en de landbouwbedrijven lijden daardoor enorme schade.

Het commissariaat heeft daarop beroep gedaan op diverse ondernemers in het gebied Wanica om te helpen “samen de calamiteiten te bestrijden”. Uiteraard heeft Kuldipsingh hieraan gehoor gegeven, zoals Kuldipsingh vaker klaar staat voor de gemeenschap.

Geheel kosteloos heeft Kuldipsingh daarom twee graafmachines met operators ter beschikking gesteld. De graafmachines hebben goten vrijgemaakt en uitgediept zodat het overtollige water sneller wordt afgevoerd. De werkzaamheden worden uitgevoerd aan de Bomaweg, de Needeweg en de Verlengde Welgedacht C.


Fotoalbum