Watertransport is voor Suriname van groot belang. Daarom is de aanleg en het onderhoud van havens en kades, naast het beschermen van rivieroevers, cruciaal.

Kuldipsingh kan deze waterbouwkundige werken verantwoord uitvoeren met eigen mankracht en materieel.

Havens zorgen voor een goede ontsluiting van Suriname via het water. Zo krijgt de scheepvaart meer mogelijkheden, wat goed is voor de welvaart van het land. Daarnaast is het natuurlijk belangrijk dat de prachtige rivieroevers ook in de toekomst prachtig zullen blijven. Zo kunnen we waterkeringen realiseren en zand opspuiten om het land en de oevers te beschermen tegen het hoge water in de regenperiode.