Binnen de civiele techniek zijn grote betonnen bouwwerken een belangrijke pijler. Denk aan het bouwen van viaducten, bruggen en tunnels.

Kuldipsingh is al jarenlang gecertificeerd voor het maken van kwalitatief hoogstaand beton en heeft bergen ervaring. Dankzij de ruime ervaring met prefab betonelementen (van onder andere heipalen en damwanden) heeft Kulsipsingh een brede kennis en is hierdoor in staat zelfstandig grote betonwerken te realiseren: van beton mixen en het transport tot en met de stort. Het is dan ook niet meer dan logisch dat die kennis en ervaring nu op grotere schaal wordt ingezet.

Kuldipsingh heeft immers de kennis, ervaring en vakmanschap in huis om dergelijke omvangrijke projecten tot een goed einde te brengen. De ISO-certificering voor het maken van beton en de bewezen vakmanschap in de civiele techniek, maken Kuldipsingh een betrouwbare partner voor de civiele betonbouw.